Dɛsɛlikɛ la

Ibrahima Samaké (Bourama) ye bamanan ye ka bɔ Mali la, Segou mara la.

A fa tun ye Jirimɔkɔni kɔrɔw ferebaga ye, nka a kɔrɔkɛ tun ye jiridɛsɛla ye. Ibrahima lamɔla o hutumun kɔnɔ, o de y’a dɛmɛ ka se jirimɔkɔni dilanna.

A sisaninama bɛ Hamburg, Allemagne Jamana la. A bɛ dɛsɛli kɛ yen halibi.

Bourama bɛ se Mali fɔlɔfɔlɔ dɛsɛli cokoya camanw na,i na fɔ :
– Bamananw ta,
– Jɛnɛkaw ta,
– Sinafɔw ta,
– Dɔgɔnɔw ta (Kadɔw) ani,
– Bozow ta kɛ coko.
A bɛ sisan ɲɛnɛmaya dɛsɛli coko dɔw fana kɛ, sisan mɔkɔw bɛ se ka minuw famu jona.
A bɛ se ka numun bɔgɔ baara
– ka bronzi yelen
– ka jiri dɛsɛ
– ka nɛkɛ dɛsɛ
– wali ka kaba yɛrɛ dɛsɛ ka kɛnɛ ni Mali ka
fɔlɔfɔlɔ mɔkɔw ka baara kɛ cokow ye.